Wózki widłowe to jeden z najczęściej używanych środków transportu wewnątrzzakładowego. Użytkowanie wózków widłowych oraz autokarów związane jest z dużą liczbą zagrożeń i dlatego bardzo istotne dla bezpieczeństwa i higieny pracy są znajomość i przestrzeganie podstawowych przepisów obowiązujących w tym zakresie.
autokar

transport 

Wózki widłowe stosowane w zakładach pracy powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii autobusu. Dlatego nie każdy może być operatorem wózka widłowego. Podobnie jak jest u kierowców autokarów, wózki widłowe mogą być obsługiwane przez osobę, który ukończyła 18 rok życia oraz posiada minimum wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kategorii B, a także przeszła badania psychotechniczne i posiada zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania wózkiem widłowym. W przypadku autokarów trzeba warto mieć doświadczenie w prowadzeniu samochodów. Mało który przewoźnik weźmie odpowiedzialność, aby jako kierowce autokaru zabrać osobe, która ma jedynie 18 lat. Ponadto pracownik przed rozpoczęciem użytkowania wózka widłowego powinien wcześniej ukończyć kurs (48 godzin zajęć teoretycznych i 15 praktycznych) i zdać egzamin przed Komisją UDT lub w jakichkolwiek inny sposób uzyskać zezwolenie na prowadzenie wózka widłowego (na przykład imienne zezwolenie wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie danego zakładu po odbyciu przez pracownika szkolenia i jego zapoznaniu się z instrukcją obsługi wózka widłowego).